Members of Founder

Malaysia:

1. Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah (KUISAS), Perak

2. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Kuala Lumpur

3. Kolej Islam Antarabangsa (IIC), Kuala Lumpur

4. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Selangor

5. Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs), Perlis

6. Kolej Universiti Insaniah (KUIN), Kedah

7. Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM), Melaka

8. Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KIPSAS), Pahang

9. Kolej Islam Teknologi Antarabangsa Pulau Pinang (KITAB), Pulau Pinang

10. Kolej Pengajian Tinggi Islam Johor (MARSAH), Johor

11. Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), Kelantan

12. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Negeri Sembilan

 

Indonesia:

1. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA), Pekanbaru

2. Institut Agama Islam Negeri Antasari (IAN Antasari), Banjarmasin

 

Brunei:

1. Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Bandar Seri Begawan

 

Thailand:

1. Universiti Fatoni, Pattani

logo scroll

a.pngb.pngc.pngd.pnge.pngf.pngg.pngh.pngi.pngj.pngk.pngl.pngm.pngn.pngo.pngp.pngq.pngr.pngs.pngt.pngu.pngv.pngw.pngx.pngy.pngz.pngz1.pngz2.pngz3.pngz4.png